Gęstość gatunków drewna vs Thermo-bambus (Bfl do NRO).

Sprawdziliśmy gęstość przykładowych gatunków drewna
w odniesieniu do kompozytu drewna 3 generacji THERMO-BAMBUS’a

Gatunek Gęstość przy 15% wilg. [kg/m3]
Sosna 520
Buk 700
Dąb 690
Jatoba 955
Iroko 700
Merbau 800
Kempas 810
vs.  
Thermo-bambus 1200

Sprawdź jakie mamy przekroje do dyspozycji
https://www.wpckompozyt.pl/kompozyt-iii-generacji-c-65.html
Tarasy, pomosty, kładki. ławki, elewacje, lamele, ogrodzenia.
Deski kompozytowe 3 generacji na bazie thermo-bambus’a.

To prawdziwa alternatywa dla drewna, w tym egzotycznego.
Trwałość kompozytu, gwarancja do 30 lat w zakresie gnicia i butwienia dla zastosowań prywatnych i 20 lat przy zastosowaniach komercyjnych, w tym użyteczności publicznej.
Jakość, twardość i wygląd twardego drewna egzotycznego.

Wysoka klasa odporności ogniowej Bfl (niezbędna do NRO dla obiektu).
POLdeck WPC Kompozyt & Recycling