Jak przygotować podłoże pod taras kompozytowy lub tarasy drewniane?

Przygotowanie podłoża i zabudowa tarasu to zazwyczaj jeden z ostatnich etapów inwestycji.

Należy dokładnie zastanowić się w jakiej formie przygotujemy podłoże z podbudową. Dotyczy to zarówno tarasów z desek kompozytowych (także Premium), jak i tarasów drewnianych.

Fundament punktowy, montaż tarasu na gruncie - przygotowania
Fundament punktowy, montaż tarasu na gruncie – przygotowania

Można rozważyć kilka zasadniczych technik sposobów podbudowy tarasów:

Polecane rodzaje podłoża pod taras:

  • na podłożu betonowym
  • na podsypce żwirowej lub kamiennej
  • na dachu odwróconym

Niezalecane lub raczej trudne rodzaje podłoża pod taras:

  • na gruncie lub trawie z wykorzystaniem bloczków betonowych
  • na piasku
  • z wykorzystaniem elementów samonośnych

Poldeck WPC

(http://deskitarasowe.WPCkompozyt.pl)