Jak montować taras na podsypce żwirowej lub kamiennej?

Zabudowa tarasu na podsypce żwirowej lub kamiennej, która jest odporna na przemarzanie gruntu i mrozy. Prace taki zalecamy zlecić specjalistycznej firmie. Producenci kompozytów nie udzielają gwarancji na swoje wyroby, która obejmowała by również podłoże betonowe.  Zalecane jest przestrzeganie miejscowych przepisów dotyczących prawidłowego wykonania.

Legary montażowe pod zabudowę tarasu nie mogą być ułożone bezpośrednio na podłożu. Należy wykorzystać do tego bloczki czy płyty betonowe do których legary montowane są kołkami lub z wykorzystaniem kątowników montażowych. Można tu wykorzystać różnego rodzaju podkładki kompozytowe, plastikowe lub gumowe. Inny ze sposobów ułożenia legarów montażowych pod taras to wsporniki regulowane do których mocujemy legary wkrętami.